tirsdag, april 19, 2016

Azusa Street 9. april 1906 og nå...


Vekkelsen i Azusa Street, fra 1906, regnes som pinsevekkelsensbegynnelse. Det var her i Azuza Street, Los Angeles, at pinsekraften og dåpen i Den hellige Ånd virkelig fikk et verdensvidt gjennombrudd kan historien fortelle.
Alt blir jo historie. Og vi er flinke til å feire det som har hendt. Men ilden på alteret kan ikke feires, den må næres. Ofte havner vi i det ene diket som er fortidens romantikk - og som vi prøver å repetere.  Eller drømmen om en ny intervensjon fra himmelen - men uten villighet til å betale prisen.
Det er jo slik at før jeg aner det har jeg blitt en "gammel skinnsekk" som prøver å plassere det mye livet i min tilstivnede kristendomspraksis. Når ilden falt i Azusa Street for 110 år siden var det på ydmyke og rensede hjerter. Tror ikke det finns noen snarvei for meg heller.
 Minner meg litt om de to turistene på et teppemarked. Den ene innledet forhandlinger med en teppeselger og etter mye pruting havnet han på tiendedelen av den opprinnelige prisen. Den andre turisten ble imponert og sa til selgeren at da tar jeg et teppe til samme prisen jeg også. Den går ikke sa selgeren, du får begynne på nytt igjen.
Går det an å feire pinsevekkelsens start for 110 år siden? Ikke dumt å minnes denne begivenheten, men da må i hvert fall jubilanten, den Hellige Ånd få være med og styre jubileet. Den Hellige Ånd er jo ikke død, men lever i beste velgående.
Jeg ble feiret for er par år siden, fylte 70. Måtte ha vært en underlig fest om alle gjestene var innbudt, men jeg var glemt? Kjell Aukrust skrev en erindringsbok med tittelen Slipp ham inn, det samme kan skrives om Den Hellige Ånd.  En meget aktuell tekst for oss som bekjenner oss til den karismatiske delen av kristenheten.

Går det an å "fange" vinden? Nei, det det går jo ikke. Når vinden er fanget er det ikke vind lenger. På samme måten kan heller ikke vi fange Den Hellig Ånd,  den må fange oss.  Vinden blåser dit den vil. Du hører den suser, men du vet ikke hvor den kommer fra og hvor den farer hen. Slik er det med hver den som er født av Ånden. (‭Johannes‬ ‭3‬:‭8‬ NB) Og videre: For så mange som drives av Guds Ånd, de er Guds barn. (‭Romerne‬ ‭8‬:‭14‬ NB). Den Hellig Ånd er vind, vannstrøm, ild og storm, den er liv og bevegelse.
Bli fylt av Ånden oppfordrer Paulus. "Drikk dere ikke drukne av vin, for det fører bare til utskeielser, men bli fylt av Ånden, så dere taler til hverandre med salmer og lovsanger og åndelige sanger, og synger og spiller for Herren i deres hjerter",(‭Efeserne‬ ‭5‬:‭18-19‬ NB)
Ja dette er en viktig del av kristenlivet. Men det er jo bare slik at det er den som tørster som drikker.
"Men på den siste, den store dagen i høytiden, sto Jesus og ropte ut: Om noen tørster, han komme til meg og drikke! Den som tror på meg, som Skriften har sagt, fra hans indre skal det flyte strømmer av levende vann". Dette sa han om den Ånd de skulle få, de som trodde på ham. For Ånden var ennå ikke gitt, fordi Jesus ennå ikke var herliggjort. (‭Johannes‬ ‭7‬:‭37-39‬ NB)
Dette hadde profeten Elisa forstå og når det var noe å få, hvorfor ikke få så mye som mulig? Da de nå var gått over, sa Elia til Elisja: Si hva du ønsker jeg skal gjøre for deg før jeg blir tatt bort fra deg! Elisja sa: La meg få en dobbel del av din ånd! (‭2 Kongebok‬ ‭2‬:‭9‬ NB)
Nå skal vi snart feire pinse, la Den Hellige Ånd lede festen!!!

Ingen kommentarer: