fredag, desember 09, 2011

Frelse i Sölvesborg

Den Hellige Ånd i Sölvesborg.
FetDen Hellige Ånd, vårt liv og vår enest mulighet. Den Hellige Ånd er ikke et teoretisk begrep som tilhører vår kristne bekjennelse, Ånden er vårt liv. Det er sagt at om Den Hellige Ånd plutselig forsvant ville mange menigheter ikke merke noen ting. Mulig litt overdrevent, men i Johannes Åpenbaring står det om en lysestake som flyttes fra en menighet. Men hvorfor leve ut kristenlivet med programmer, artister og menneskelige påfunn. Når det mangler liv i menigheten kommer ikke framgangen av å endre agendaen. Eller som forslaget en kristenleder kom med en gang - ta en tur til naboen med en flaske vin. Det med en tur til naboen er vel og, det med vinen var heller dårlig. For det vi behøver er Den Hellige Ånds vin, det rekker lengre, det er det vi må by naboen på!
Derfor er det virkelig oppmuntrende det som hender i Sölvesborg i Sverige. Åndsfattigdom erstattes ikke av kjipe innfall og såkalt trendy menighetsliv. Åndsfattigdom erstattes bare av Guds Ånd. Så jeg ble virkelig glad når jeg leste en artikkel i Världen Idag (7. desember). Der beskrives en vekkelse som berører på dypet.
En ny våg av Gudsnärvaro har sedan ett halvår berört Folkykrkan i Sölvesborg. Pastor Tommy Lilja beskriver skeendet som en andelig explosion. Dette kan man lese i overnevnte avis.
Videre vil jeg ta med flere sitater fra Världen I dag; När människor ute i samhället börjar längta efter Gud så söker de inte efter en välfungerande fösamling, de söker Gudsnärvaron./ - Det var som en explosion av andelig kraft och folk var alldeles druckna av den helige Ande. Till och med utanför kyrkan, på trottoaren, föll manniskor av Guds kraft. Efter detta har Guds närvaro fortsatt att vara väldigt stark vid våra gudstjänester…./ - På lördagkvällen var det nästan ingen som inte låg utslagen av Gud på golvet eller som grät, skrattade eller eller stod og darrade under Guds kraft…/ Pastor Tommy berättar att den ökande Gudsnarvaron är noget man har bett om och sökt länge… (Så langt Världen I dag).

Denne menigheten som er en pinsemenighet og nå heter Folkkyrkan het tidligere Filadelfiaförsamlingen. Og etter hva jeg erfarer fra artikkelen har det blitt en virkelig folkekirke. Halvparten av medlemmene er førstegenerasjonskristne – det sier ikke lite.
Så løsningen er egentlig enkel der vi synes er vanskelig, svaret er Den Hellige Ånd. Jeg sier til meg selv og jeg sier til andre – slipp det du har i hendene og slipp Den Hellige Ånd til. Som en person sa en gang; Når har jeg prøv alt, nå er det bare deg igjen Gud. Hvorfor ikke prøve Gud først…
Egentlig kan jeg vel ikke anbefale noe jeg vet veldig lite om, jeg kjenner jo ikke denne forsamlingen og hva den står for. Men ut fra det jeg leste i denne korte reportasjen kan det tenkes jeg har havnet i kategorien til Maria og Josef som trodde at Jesus var i reisefølget…. Ransak meg Gud!

Ingen kommentarer: