torsdag, januar 02, 2014

Nyttårstanker og Coca Cola Classic


Coca Cola Classic og Nyttårstanker.

Med stor fare for å være kategorisk og dømmende gav Coca Colas feilslåtte forandring på 80 tallet meg noen tanker som jeg vil dele med dere. Et ordtak sier jo også ar av barn og fulle folk får man vite sannheten. Det var jo engang slik at Coca Cola kompaniet forandret oppskriften, men det utløste en proteststorm fra forbrukerne, det hadde oppstått et kjærlighetsforhold til produktet. Nå gikk salgstallene dramatisk ned. For å beholde markedet måtte Coca Cola kompaniet omvende seg.

Da meldte noen tanker seg. Hvordan kunne de som hadde den ”beste” resepten tape markedsandeler?  Jeg tekter på  på kirkene i Skandinavia.  Har hørt at om svenske pinsevennfamilier hadde fått med seg barna sine på himmelvegen  så hadde det vært over en million pinsevenner i Sverige i dag.  Om vi legger til de andre kirkesamfunn i dette landet hadde det vel vært 50% kristne der nå. Noe å tenke på. Mulig Paulus beskriver dette når han sier at dere begynte i Ånd, men fullender i kjød?

Colin Dye har som overskrift i én av sine bøker – Hvem vil gå på et kjedelig bønnemøte. Om vi viderefører det kan vi legge til – Hvem vil gå på et kjedelig møte?

Nå er det ikke møtestilen jeg tenker på i denne sammenheng – det er gudsnærværet, eller den Hellige Ånds manifesterte nærvær. Tilbake til ordtaket i innledningen, der Guds Ånd er, der trives barna og ungdommen. Det er få som har smakt den himmelske kraften og Guds gaver som vender seg bort. Vi voksne holder ut - barna er ærlige. Tenk på fabelen om keiserens nye klær!

Coca Cola forandret oppskriften tilbake til den opprinnelige og lanserte den med den nye tittelen - Coca Cola Classic. Er redd for at vi som kristne gjør det motsatte -  beholder oppskriften, men fjerner en av ingrediensene – Den Hellige Ånds manifesterte nærvær.

Det var det den sagnomsuste engelske pinselederen Wynne Lewis opplevde da den Hellige Ånd kom med noen spørsmål til ham rett før en gudstjeneste: ”og hvor kommer så jeg inn?” Pastoren fikk nemlig noen spørsmål om møteprogrammet – hvem skal lede, hvem skal synge osv. Og etter siste spørsmålet forstod Wynne at måtte omvende seg – og han gjorde det.

Våre ungdommer orker ikke prat – de vi ha realiteter – de vil ha ”classic kristendom”. Dette er tilgjengelig, la dem få det!

 

 

1 kommentar:

AnneMarie sa...

Du skriver like bra som før Johan. Jeg bruker min blogg til å skrive ned de stykkene jeg publiserer. Da har jeg noe å gå tilbake å se hvis det kommer kommentarer om noe jeg har skrevet for lenge siden . Ønsker dere alt godt for det nye året. En levende menighet der hvor Guds Ånd er ,, der er det frihet. <3