søndag, desember 08, 2013

Jomfrufødsel og Jesus

Det er snart jul og da får man juletanker. I ren menneskelig forstand kan jomfrufødsler ikke forekomme. Gud har ikke skapt mennesket med dette anlegget. Samtidig tror vi og er overbevist om at Jesus ble født av en Jomfru. Selvmotsigelse, hvordan kan dette henge sammen? Ganske enkelt dette, Jesus var høyst levende før han ble født inn i denne verden. Han var fra evighet av hos sin far i himmelen. En gang i evighetens morgen ble det besluttet at menneskets synd måtte sones, da valgte Jesus å gjøre dette frivillig. Men først måtte han bli en av oss. Jesus sier selv i Hebreerbrevet at "ett legeme laget du for meg". Jesus fikk sin kropp eller legeme gjennom Gudefødersken Maria.
Ved konsilet i Efesos tilla konsilfedrene henne tittelen Theotokos, Guds Mor ( egentlig: Gudefødersken). Så når Jesus ble født og lagt i en krybbe i Betlehem, da ble han et sant menneske. Men samtidig er han sann Gud. Derfor er den kristne bekjennelsen at han er sant menneske (100%) og sann Gud (100%). Dette regnestykket går vel ikke opp, men bare den som regner med Gud forstår det.

Mer om jomfrufødsler.
Kvinner har to X-kromosomer (XX). Det gjør dem til kvinner. Menn har ett Y- kromosom og ett X-kromosom. Med andre ord betyr det at om en kvinne føder en gutt så har denne et kromosom fra sin far. Vi tror at Maria var jomfru da hun unnfanget Jesus, og at det ble en gutt understreker miraklet. Det blir vel feil å spekulere videre i genetiske termer, men vi kan rent menneskelig si det slik at Jesus
arvet Y-kromosomet fra sin Far i himmelen. Er klar over at disse tankene fører feil av sted, men det er jo lov å filosofere uten å lage doktriner. Men det var Guds enbårne sønn, Jesus Kristus som ble lagt i en krybbe. Man kan ikke være kristen uten å tro på Betlehemsmiraklet, det er grunnlaget for forsoningen...

Neste skritt for den som tror at jomfru Maria unnfanget Jesus ved den Hellige Ånd er å erklære seg som Jesu etterfølger. Men det er også frivillig.
Gud er så stor at han tvinger ingen. Men det kommer en dag da vi må svare for vårt frivillige liv. Å bli Jesu etterfølger er helt frivillig. Det er derfor verden er så ond, nettopp fordi Gud ikke stopper i sin ondskap. Lyder som er paradoks, men om Gud hadde stoppet all ondskap måtte han ha stoppet meg (og muligens deg) hver eneste dag. Og da hadde jeg ikke vært et selvstendig menneske, men kun en marionette i et dukketeater.
Maria valgte å lyde Gud selv om det gikk på æren løs. Derfor kunne hun også utbryte;
"For se, fra nå av skal alle slekter prise meg salig". Maria skal ikke tilbes, men hun skal sannelig prises i denne juletid, og det er helt frivillig...

Ingen kommentarer: