tirsdag, september 14, 2010

Märtha Louise og de "dødes" tale...

Prinsesse Märtha Louises siste utspill!
Om å prate med døde. Dette har jo blitt veldig aktualisert i disse dager gjennom en ikke ukjent norsk prinsesse. Hun begynte med hester, nå er de døde. Dette er jo ganske merkelig for mennesker som verken tror på Gud eller åndelige fenomener. For disse virker det jo bare dumt. Men bibelen taler jo ganske klar om åndskrefter. I Lukas kap. 8 kan vi lese om demoner som kommuniserte gjennom en stakkars mann. Og vi leser om dette i vers 27; Da ha (jesus) var gått i land, møtte det ham en mann fra byen, som var besatt av onde ånder; han hadde ikke hatt klær på sig i lang tid, og han holdt sig ikke i hus, men i gravene. Bibelen forteller at denne mannen var besatt av demoner, og disse demonene som hadde inntatt denne mannen hadde både historie- og lokalkunnskap. Noe lignende kan vi lese om i Apostlenes gjerninger der Skevas sønner prøvde å drive ut en demon i egen kraft. De mislykkedes fullstendig. Men denne demonen kjente både Jesus og Paulus. Denne beretningen om Skevas sju sønner kan du lese om i Apostlenes Gjerninger kapittel 19.
Men andre har også forundret seg over dette merkelige og uforklarlige med ”hinsideskommunikasjon”. En av dem er den kjente psykiateren Harald Schjeldrup som ble Norges første professor i psykologi i 1928. Han skrev en bok som jeg så vidt husker (leste den for mange år siden) og jeg tror boken tittel var; Det Skjulte Menneske. I denne boken leter han etter svar på livets gåter og svar på uforklarlige hendelser med sine pasienter. Husker spesielt ett tilfelle hvor han beskriver en kvinne som kunne fortelle om en oldtidsby med mennesker, hus og båter. Og Schjeldrup konkluderer med at denne kvinnen var enkel, uten noen form for utdannelse og derfor umulig kunne ha ervervet seg en slik historiekunnskap. Vi som tror på bibelen og en levende Gud ser jo dette i et annet lys enn det Schjeldrup gjorde. Tilbake til prinsessen, hun tror hun har evner.Men hun er rett og slett lurt. Så det hun opplever er vel det som kan kalles forførende ånder. La prinsees Märtha Louise bli vårt bønneemne…. En herlig frelst og fri Jesusbekjennede prinseese er virkelig hva Norge behøver!

Ingen kommentarer: