tirsdag, juni 21, 2016

Er jeg ærlig?

Er jeg egentlig ærlig?
«Se, du har lyst til sannhet i det innerste av hjertet! Så lær meg da visdom i hjertets dyp.»
‭‭Salmene‬ ‭51:8‬ ‭NB‬‬
Løgn kan være så mangt. Å tie om det som burde sies, å bevisst ignorere fakta, å bare fremme den sannheten man liker, bortforklaring, alt som gjøres eller ikke gjøres for at folks oppfatning ikke blir i overensstemmelse med de faktiske forhold. Manipulasjon.
På den andre siden sier et ordtak at alt man sier skal være sant, men at man av den grunn ikke bør si alt som er sant. Og i Forkynneren leser vi: «en tid til å tie og en tid til å tale,»
‭‭Forkynneren‬ ‭3:7‬ ‭NB‬‬
Og da felles dommen automatisk mot meg selv: hva ønsker jeg å oppnå med det jeg gjør eller unnlater å gjøre?
«De viser at den gjerning loven krever, er skrevet i deres hjerter. Om det vitner også deres samvittighet og deres tanker, som innbyrdes anklager dem eller også forsvarer dem -»
‭‭Romerne‬ ‭2:15‬ ‭NB‬‬

Ingen kommentarer: