søndag, april 09, 2017

Andakt 9.4.2017

Det er det med Jesu oppstandelse da.
Er ikke Jesus oppstanden da er vår tro unyttig, da var vi ennå i våre synder.
Det var denne sannheten som plaget jødene og skaffet Paulus alle problemene som endte i arrestasjon.
Landshøvdingen Festus hadde også fått med seg dette da han prøvde å forklare problemet med fangen Paulus for kong Agrippa. Det var noen stridsspørsmål om deres egen religion, og om en som hette Jesus som var død, men som Paulus sier var i live.
Det blir alltid problemer når det forkynnes at Jesus er oppstått fra de døde, satan skjelver for denne sannheten og han står i mot og vil gjerne utrydde de som forkynner den. Men det er korset og oppstandelsen som er kraftpakka i all forkynnelse.
Ordet om korset er Guds kraft til frelse...
Apostlene forkynte i Jesu oppstandelse....
Vi får ikke Åndens kraft ved å forkynne Ånden, men Gud stadfester med Åndens kraft, tegn, under og mirakler der korset forkynnes.
Det er et bibelsk begrep som heter Korsets kraft.
Det er der utfrielsen ligger.

Ingen kommentarer: