tirsdag, februar 18, 2014

Salme 24 - min bønnemal...


Salme 24 – bønn for Østfold og Norge.

Det er lett å konsentrere seg i bønnen når salme 24 er bønnemal. Slik opplever jeg salmen og ber den ut:

Versene 1-2. Jeg begynner med å proklamere hvem som har eiendomsretten til de områdene vi ber for og hvem som har eiendomsretten til beboerne der. Bare dette er sterkt!

Versene 3-5. Her viser Gud meg behovet. Hva mennesket behøver – renselse fra synd.

Vers 6. Her ber jeg om at menneskene skal søke Guds ansikt – påkalle Herrens navn.

Vers 7. En proklamasjon om adgang for Herren inn i våre distrikter.

Vers 8. Når vi ber virker Herren som er en stridsmann med kraft på samme måten som Israel fikk seier over Amalekittene når Aron og Hur løftet hans hender.

Versene 9 og 10. Vi ønsker Jesus velkommen inn og byr alle hindringer om å vike.

Amen

Ingen kommentarer: